post

На 16.03.2018 г. от 14 часа в 15 ауд. ще се проведе среща на ръководството на Биологическия факултет със студенти от всички курсове и специалности за обсъждане на въпроси от учебния процес.

Отделните курсове могат да излъчат представители на срещата, които да поставят въпроси и предложения за обсъждане, с цел оптимизация на обучението.

Преподавателите-отговорници на курсове е желателно да присъстват.