post

Проблемът с намирането на специализирани средни и висши кадри за работа в отрасъла ни провокира да организираме за втори път със съдействието на Университет по хранителни технологии, Пловдив и Международен панаир Пловдив

„КАРИЕРЕН БИЗНЕС ФОРУМ 2018”,

който ще се проведе на 22 февруари (четвъртък) от 9.30 часа в зала “Конферентна”, Палата 7, на Международен панаир Пловдив.

 Целта на събитието е да срещнем бъдещите специалисти, настоящи  студенти  от пловдивските висши учебни заведения  и ученици от специализираните гимназии, подготвящи кадри за отрасъла, с представители на бизнеса от хранително-вкусовата промишленост и да създадем възможност за пряк контакт и евентуални договаряния.

 Програма:

9.00 – 9.30 – Регистрация
9.30 – 9.40 – Официално откриване
9.40 – 11.00 – Представяне на фирмите
11.00 – Време за преки контакти

Събитието е в рамките на изложенията „Фудтех“, „Винария“, „Агра“ и „Хорека“

Фирми, заявили участие до 12. 02. 2018г.

Кока-Кола ХБК България АД
Престиж 96 АД
Didy’s Cake&Sweet
Монделийз България Продакшън
Дунапак Родина АД
Стабил инжинеринг ЕООД
Белла България АД
Пилко АД
Свинекомплекс Голямо Враново инвест АД

За да се посети събитието трябва да се регистрирате на адрес: http://onlinereg.fair.bg/b2portal/  , с код за достъп 092921897190469  и си разпечатате поканата.

Петко Делибеев
гл. редактор