post

Биологическият Факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” организира ученическо състезание „Пътешествие в биологията” на 24.03.2018 г.

Основните цели на състезанието са:

  1. Насърчаване на интереса към биологичните науки и повишаване на мотивацията за тяхното изучаване от учениците;
  2. Създаване на образователна среда за изява и развитие на творческия талант на учениците, както и за интелектуално съревнование между тях.
  3. Осигуряване на условия за подкрепа и бъдеща професионална реализация на изявени ученици в областта на биологията.

РЕГЛАМЕНТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО   

Заявка за участие 1 етап

Заявка за участие 2 етап