post

 ПОКАНА

ЗА БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

 Във връзка с кампанията на OTGOVORI.INFO и ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА за промоция на здравословни и безопасни условия на труд имаме удоволствието да Ви поканим за участие в нашето обучение „Безопасност и здраве при работа за начинаещи“, което ще се проведе на 24 ноември в зала „Компас“ на Пловдивския  университет.

Обучението е напълно безплатно и осигурява основни познания за осигуряване на безопасност и здраве при работа във фирмата/ организацията.

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

  1. Нормативна база – общ преглед.
  2. Права и задължения – работодател, орган по безопасност и здраве при работа, служба по трудова медицина.
  3. Учредяване на Комитет/Група по условия на труд.
  4. Инструктажи и обучения във фирмата.
  5. Изисквания за оценка на риска, измервания фактори на работната среда и програма от мерки.
  6. Основна документация по осигуряване на ЗБУТ във фирмата.

Продължителност  – 6 учебни часа (от 10.00 до 15.30 ч.)

Лектори: д-р инж. хим. Деяна Илиева; д-р София Евстатиева, дм

На всички участници от ПУ „Паисий Хилендарски“ ще бъдат издадени безплатно удостоверения за преминато обучение по безопасност и здраве при работа в съответствие с изискванията на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.

За участие в обучението е  необходима предварителна регистрация чрез приложената заявка (Сваляне).