post

Биологическият факултет организира Дни на отворените врати на 28 и 29 март 2017 г.

Можете да посетите учебни занятия (График на учебните занятия, PDF) и да присъствате на демонстрационни дейности, които са част от практическите занятия в обучението по различните специалности на Биологическия факултет (График на демострационни дейности, PDF).