post

ОФИЦИАЛНОТО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ПРЕЗ 2016  Г. БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ В БИОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ ще се проведе на 22 април 2017 година от 10.00 часа в Спортната зала на ПУ „Паисий Хилендарски“, бул. България 236

Всички дипломирани през 2016 г бакалаври и магистри трябва да се явят в периода от 25 януари до 10 февруари в Учебен отдел за проверка на оценки и подпис върху дипломата. Носете една снимка с размери 3.5 х 4.5 см.

На 22 април 2017 г. от 9.00 до 10.00 часа в Спортната зала дипломираните бакалаври и магистри ще получат тоги за церемонията, за което е необходимо да представят лична карта.