post

Държавен изпит за всички специалности в Биологическия факултет ще се проведе на 03.02.2017 г. (Решение на ФС от 15.11.2016 г.) за студенти, семестриално завършили през 2016 г. и предходни години.