На 19.10.2016 г. (Сряда) от 10:00 до 12:00 ще има прекъсване на интернет и локалната свързаност на територията на факултета, поради превключване на опорното трасе между сградата на ректората и сградата на факултета.