Обучението в курса за допълнителна професионална квалификация “учител по биология” ще започне на 15.10.2016 г. в 15 ауд. (Тепето) от 10 ч.